ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ๋
      (ดู : 149)
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรวจและจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต (อ่าน : 100)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงรม... (อ่าน : 286)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเต... (อ่าน : 271)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านน... (อ่าน : 289)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ... (อ่าน : 244)
 
อบต.ปากบาง : ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง เรื่อง การยื่นแบบและชำระเ...
ทม.คอหงส์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตักบาตรขึ้นปีใหม่
อบต.แค : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.58
ทต.โคกม่วง : รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕...
ทม.กำแพงเพชร : ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการ...
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลอ... (อ่าน : 523)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยฉาบล... (อ่าน : 329)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประป... (อ่าน : 250)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการวางท่อกลม คสล.แนวคูระบายน้ำถนน อบจ.หมายเลข 105... (อ่าน : 1,061)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกท่าจอดเรือ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ๋ อำเภอกระแสส... (อ่าน : 845)
 
 
 
 
 
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 769)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,860)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,325)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,993 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,579)
 
 
 
อบต.สะกอม(เทพา) : รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 ตำแหน่ง อบต.สะกอม(เทพา) (อ่าน 37)
อบต.คลองหรัง : รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา (อ่าน 120)
ทม.ทุ่งตำเสา : สท.โค่นไม้หน้าวัดวิเวกขาย (อ่าน 133)
ทต.พะตง : แจ้งฟุตบาททรุด แถวหลบมุม (อ่าน 132 : ตอบ 2)
อบต.ชิงโค : จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบประปาหมู่ที่ 10 (วัดเลียบ) (อ่าน 33 : ตอบ 1)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation