ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบลเกาะใหญ่
     อบต.เกาะใหญ่ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปา จากประปาหมู่บ้านจำนวน 18 ลูก ส่งตรวจคุณภาพน้ำประปาที่หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลปรากฎว่า "ผ่านเกณฑ์" ทั้งหมด (ดู : 259)
 
 
 
 
ประกาศ ขยายเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน : 22)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยท... (อ่าน : 217)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.เกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256... (อ่าน : 330)
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 259)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2560 (อ่าน : 631)
 
ทน.หาดใหญ่ : เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอประกาศให้ทราบถึงการดำเนินการ
อบต.จะแหน : ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนปานัง ห...
อบต.จะแหน : ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท...
ทต.พะวง : ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การประกาศจัดจ้างออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานเทศบา...
อบต.คูหา : เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
 
 
 
 
 
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมคอท่อระบายน้ำค... (อ่าน : 265)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕... (อ่าน : 206)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคางานซ่อมบำรุงถนนเสริมผิวทางลูกรัง หมู... (อ่าน : 206)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างวางท่อ พี.วี.ซี(ท่อเมนประปาหมู่บ้าน... (อ่าน : 321)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่เรื่องแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางซ่... (อ่าน : 591)
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีของอบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 17)
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 88)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 896)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,961)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,414)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : ไปทัวร์เมืองย่างกุ้งพม่ากันค่าาาาาาาาา (อ่าน 13)
ทม.คอหงส์ : ขี้หมู (อ่าน 29)
ทม.คอหงส์ : เที่ยวชมเมืองเป่ยจิง ประเทศจีน (อ่าน 19)
อบต.พะตง : การทำงาน (อ่าน 7)
ทม.คอหงส์ : ตะลอนเที่ยวไทย7จังหวัด (อ่าน 30)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation