ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก
      ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์  ประกาศให้ทหารกองเกินที่เกิดในปีจอ พุทธศักราช 2537 ซึ่งมีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในปีพุทธศักราชการ 2557 และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอกระแสสินธุ์  ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก ณ ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  ได้ตั้งแต่บัด... (ดู : 20)
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (อ่าน : 30)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (อ่าน : 20)
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย (อ่าน : 22)
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน : 21)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง (อ่าน : 251)
 
อบต.น้ำขาว : งานลอยกระทงย้อนยุค น้ำขาวแต่แรก ประจำปี 2557
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
ทต.นาทวี : ประกาศเทศบาลตำบลนาทวี เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้...
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : ข่าวสารเทศบาลเมืองคอหงส์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา ประจำปีก...
 
 
 
 
 
 
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง (อ่าน : 263)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสส... (อ่าน : 215)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (อ่าน : 245)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง (อ่าน : 277)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง (อ่าน : 313)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,550 : ตอบ 0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,002 : ตอบ 0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,718 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,133 : ตอบ 0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง (อ่าน 2,351 : ตอบ 0)
 
 
 
อบต.บางกล่ำ : เข้าแท่ง อ่าน(95) ตอบ(0)
อบต.บางกล่ำ : เข้าแท่ง อ่าน(78) ตอบ(0)
อบต.บางเขียด : พบอีกคับ อ่าน(88) ตอบ(0)
ทต.คูเต่า : สอบถามตำแหน่งที่ขอใช้บัญชีครับ อ่าน(98) ตอบ(0)
ทต.สำนักขาม : $ sense, as too the ...... also may the Luxury อ่าน(109) ตอบ(0)
 
 
 


ระบบเจ้าหน้าที่ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation