เชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560
                    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามขับเคลื่อนการดำเนิน... (ดู : 151)
 
 
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (อ่าน : 95)
เชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน : 151)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (อ่าน : 371)
เตือนภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน และการใช้ไฟฟ้าในกรณีน้ำท่วม (อ่าน : 344)
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (อ่าน : 604)
 
ทต.นาทวี : รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
ทต.นาทวี : ประกาศ สำนักงงานเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี...
ทน.สงขลา : ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไท...
ทต.น้ำน้อย : ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรี...
ทน.สงขลา : ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอา...
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ... (อ่าน : 45)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่พักผ่อนแนวช... (อ่าน : 174)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหม... (อ่าน : 176)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตปร... (อ่าน : 335)
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 587)
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีของอบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 30)
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 111)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 906)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,973)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,427)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : จัดการ สุนัขให้ด้วยครับ ทนมา2ปีแล้ว เลี้ยงในบ้านติดกัน จำนวนมาก ส่งเสียงดัง ปล่อยขี้ทั่ว (อ่าน 237)
ทม.คอหงส์ : การเพิ่มความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (อ่าน 302)
อบต.ป่าชิง : โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตร (อ่าน 88)
ทม.คอหงส์ : ไฟถนนดับและเสีย (อ่าน 440)
ทม.คอหงส์ : ขอให้เปลี่ยนประธานชุมชนทุ่งโดน2 (อ่าน 604)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation