บัตรอวยพรพระราชทาน
         สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพรลายพระหัตถ์ขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ... (ดู : 94)
 
 
 
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน : 222)
บัตรอวยพรพระราชทาน (อ่าน : 94)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านแหลมคูลา หมู่... (อ่าน : 93)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายไว-ครูจอน (ช่วงที่... (อ่าน : 447)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัย... (อ่าน : 83)
 
ทต.ปากแตระ : ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
ทม.ทุ่งตำเสา : ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ...
ทม.ทุ่งตำเสา : ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕...
ทม.ทุ่งตำเสา : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕...
ทต.ปากแตระ : ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยลูกช...
 
 
 
 
 
 
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการวางท่อกลม คสล.แนวคูระบายน้ำถนน อบจ.หมายเลข 105... (อ่าน : 704)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกท่าจอดเรือ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ๋ อำเภอกระแสส... (อ่าน : 622)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกท่าจอดเรือ หมู่ที่ 1 -... (อ่าน : 270)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล... (อ่าน : 322)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายถาวร-นายขำ-นายสา บ... (อ่าน : 640)
 
 
 
 
 
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 754)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,845)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,312)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,979 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,560)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : เรื่องหมาหมา (ปัญหาโลกแตก) (อ่าน 118)
ทม.คอหงส์ : ซอยไชยประภาอุทิศ (อ่าน 142)
อบต.ทุ่งหวัง : น้ำประปาหมู่3 ขุ่นดำมากๆใช้อุุปโภคบริโภคไม่ได้เลย (อ่าน 56)
ทม.คอหงส์ : ฝูงหมา (อ่าน 136)
ทม.คอหงส์ : แจ้งปัญหาไฟทางในหมู่บ้านทักษิณเมืองทองท้ายซอยดับ (อ่าน 125)
 
 
 


ระบบเจ้าหน้าที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation