“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”
     "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” ...ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และพสกนิกรตำบลเกาะใหญ่... (ดู : 2,181)
 
 
 
 
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานท... (อ่าน : 210)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (อ่าน : 150)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (อ่าน : 282)
ขอเชิญชำระภาษี สำหรับผู้มีหน้าที่ชำระภาษีฯ (อ่าน : 619)
ประกาศเชิญชวนผู้มีทรัพย์สินใน ตำบล.เกาะใหญ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (อ่าน : 611)
 
ทต.ปริก : ปริมา่ณการใช้น้ำประปา ประจำปี 2560
ทต.ปริก : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2560
ทน.สงขลา : เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
ทน.สงขลา : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น หนังสือ ในโครงการ " ของเก่า เราขอ Song...
ทน.สงขลา : ขอต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖... (อ่าน : 407)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้า่งถนน ค.ส.ล.สายศาลากลางบ้าน บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 2 ต.เกาะใหญ่ (อ่าน : 416)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายวรรณโณ บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ต.เกาะใหญ่ (อ่าน : 325)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖... (อ่าน : 888)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาม่อน (ช่... (อ่าน : 749)
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีของอบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 0)
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 75)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 887)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,953)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,403)
 
 
 
ทม.เขารูปช้าง : ท่อระบายน้ำ กับถนน (อ่าน 430 : ตอบ 1)
ทต.กำแพงเพชร : จอดรถริมถนน (อ่าน 510)
เทศบาลเมืองควนลัง : เทศบาลนานๆมาเก็บขยะสักครั้ง (อ่าน 826)
ทม.เขารูปช้าง : ชื่นชมการเก็บกวาดขยะริมหาด (อ่าน 776)
อบต.สะกอม(จะนะ) : อบรมอาชีพ (อ่าน 792)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation