องค์ความรู้โรค มือ เท้า ปาก
          ด้วยปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ปี 2558 ส่วนใหญ่พบทั้งวัยเด็กเล็กและเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่อาการข... (ดู : 1,327)
 
 
 
 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease) (อ่าน : 751)
11 ภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (อ่าน : 776)
3Rs และการคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน : 547)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน : 505)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 442)
 
เทศบาลเมืองควนลัง : ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง งดจัดงานกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วม...
ทต.โคกม่วง : ประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1,...
อบต.สะพานไม้แก่น : ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 6 บ...
อบต.ท่าชะมวง : ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อบต.ทุ่งหมอ : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ 2559
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจำเริญ... (อ่าน : 14)
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน คสล. ศพด.บ้าน... (อ่าน : 140)
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (สถ.ศ... (อ่าน : 216)
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายโรงสีเก่... (อ่าน : 313)
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายจบ... (อ่าน : 343)
 
 
 
 
 
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 37)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 850)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,929)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,386)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,050 : ตอบ 1)
 
 
 
เทศบาลเมืองควนลัง : อยากได้รูปเกี่ยวกับพิธีกรรมศาลาทวดลัง (อ่าน 15 : ตอบ 1)
ทม.เขารูปช้าง : ต้องการตัดต้นไม้ (อ่าน 143 : ตอบ 1)
อบต.บ่อแดง : Believe cheap generics no prescription (อ่าน 195)
เทศบาลเมืองควนลัง : ขยะฯลฯ (อ่าน 281)
อบต.ท่าโพธิ์ : แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (อ่าน 194)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation