องค์ความรู้โรค มือ เท้า ปาก
          ด้วยปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ปี 2558 ส่วนใหญ่พบทั้งวัยเด็กเล็กและเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่อาการข... (ดู : 659)
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 169)
ขยายเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน : 167)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 197)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 (อ่าน : 331)
องค์ความรู้โรค มือ เท้า ปาก (อ่าน : 659)
 
อบต.สะกอม(จะนะ) : ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ฉบ...
ทต.พะตง : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40...
ทต.จะนะ : บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
อบต.ท่าบอน : การรายงานผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อบต.ท่าบอน : ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กฯ... (อ่าน : 185)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีเก... (อ่าน : 174)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กท... (อ่าน : 174)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล... (อ่าน : 284)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีเก่า... (อ่าน : 277)
 
 
 
 
 
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 27)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 818)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,910)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,373)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,038 : ตอบ 1)
 
 
 
อบต.ป่าชิง : รับโอนย้านพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 175)
เทศบาลเมืองควนลัง : เงินอุดหนุนเด็ก (อ่าน 172)
ทต.ท่าช้าง : บ่อนไก่ บ้านท่าท้อน (อ่าน 168)
ทม.คอหงส์ : ขอเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรสี่แยกนวลแก้วคลองเตย (อ่าน 172)
เทศบาลเมืองควนลัง : รถบรรทุกดินทำให้ถนนเริ่มชำรุดและฝุ่นเยอะ หมู่5 ถ.อินทมาโณ (อ่าน 217 : ตอบ 1)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation