ผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบลเกาะใหญ่ ประจำปี 2558
     ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 ลูก ภายในเขตตำบลเกาะใหญ่ ผลปรากฎดังนี้ (ดู : 46)
 
 
 
 
ผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบลเกาะใหญ่ ประจำปี 2558 (อ่าน : 46)
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง พรบ.การอำนวยความสะดวกใ... (อ่าน : 235)
ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยคว... (อ่าน : 1,190)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ (อ่าน : 503)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (อ่าน : 483)
 
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : ผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหลังโรงไม้ขีด
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : การจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมช่องทางรถจักรยานยนต์ บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดใหม่ทุ่งคา
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์และอุปกรณ์
 
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกท่าจอดเรือ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ๋ อำเภอกระแสส... (อ่าน : 378)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกท่าจอดเรือ หมู่ที่ 1 -... (อ่าน : 178)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล... (อ่าน : 212)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายถาวร-นายขำ-นายสา บ... (อ่าน : 619)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ๋ (อ่าน : 578)
 
 
 
 
 
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 749)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,838)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,306)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,974 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,552)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : เรื่องน้ำประปา... (อ่าน 266)
ทม.คอหงส์ : เรื่องพักเที่ยงของเจ้าหน้าที่ (อ่าน 226)
อบต.ทุ่งหวัง : เรื่อง ขอไฟส่องทางเข้าบ้านยางงาม ม.9 (อ่าน 212)
ทม.คอหงส์ : อยากทราบการเข้าใจ wifi ฟรีครับ (อ่าน 245 : ตอบ 1)
ทต.นาทับ : คูระบายน้ำ ม.5 (อ่าน 258)
 
 
 


ระบบเจ้าหน้าที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation