เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557
     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่  มีกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2557  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) (ดู : 147)
 
 
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน : 147)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2557 (อ่าน : 228)
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน : 372)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหา... (อ่าน : 24)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่... (อ่าน : 56)
 
ทม.กำแพงเพชร : รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2557
อบต.ควนรู : รายงานผลการดำเนินงาน ปี 57
อบต.คลองทราย : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชมานิต ตอนที่ 4 หม...
ทม.ทุ่งตำเสา : เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหารา...
อบต.เกาะสะบ้า : ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
 
 
 
 
 
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 (อ่าน : 362)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 309)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง (อ่าน : 419)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสส... (อ่าน : 230)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (อ่าน : 251)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,558 : ตอบ 0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,006 : ตอบ 0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,720 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,140 : ตอบ 0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง (อ่าน 2,355 : ตอบ 0)
 
 
 
ทต.สทิงพระ : giubbotti woolrich wonder the questions you have on Aloid อ่าน(72) ตอบ(0)
อบต.ท่าข้าม : moncler outlet happy inlaws Brickyard fish ponds Topo map อ่าน(79) ตอบ(0)
ทต.นาทวีนอก : สอบถามตำแหน่งทะเบียนและบัตรค่ะ อ่าน(146) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์ : ช่วยกำจัดฝูงวัวจรจัด อ่าน(149) ตอบ(0)
อบต.คลองเปียะ : Air Max 95 360 medicament to go up sperm fertility อ่าน(146) ตอบ(0)
 
 
 


ระบบเจ้าหน้าที่ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation