วิธีการป้องกันการจมน้ำ
          เนื่องจากปัญหาเรื่องเด็กจมน้ำ  เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี  เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ ซึ่งข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2557) พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตแล้วกว่า 11,771 ราย สาเหตุหลักคือ ผู้ปกค... (ดู : 193)
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ สมั... (อ่าน : 390)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน : 362)
วิธีการป้องกันการจมน้ำ (อ่าน : 193)
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือน ของอบต.เกาะใหญ่ (อ่าน : 267)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ของอบต.เกาะใหญ่ (อ่าน : 408)
 
อบต.ท่าชะมวง : ประกาศวันตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยผู้ใหญ่บ้านพัฒนา ...
อบต.ท่าชะมวง : ประกาศวันตรวจรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยผู้ใหญ่...
อบต.ท่าชะมวง : ประกาศวันตรวจรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยผู้ใหญ่...
อบต.จะทิ้งพระ : ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการถนนดินลูกรังขอบคลองจะทิ้งพระ ม.4
อบจ.สงขลา : ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการสุขภาวะช...
 
 
 
 
 
 
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายถาวร-นายขำ-นายสา บ... (อ่าน : 370)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ๋ (อ่าน : 406)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางท่อกลม ค.ส.ล.แนวคูระบายน้ำถนน อบจ.หมายเลข 1059 บ้านเกาะใหญ่ ห... (อ่าน : 341)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายไว - ครูจอน (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งบัว ... (อ่าน : 347)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะให... (อ่าน : 472)
 
 
 
 
 
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 682)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,791)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,257)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,933 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,487)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : ขอบคุณที่ดูแลความสะอาดบ้านปลักธง (อ่าน 468)
อบต.จะโหนง : ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง (อ่าน 421)
อบต.กระดังงา : ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง (อ่าน 133)
อบต.เกาะยอ : ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง (อ่าน 168)
ทม.เขารูปช้าง : กลิ่นเหม็นจากพวกลักลอบแยกชยะ (อ่าน 136 : ตอบ 1)
 
 
 


ระบบเจ้าหน้าที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation