“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”
     "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” ...ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และพสกนิกรตำบลเกาะใหญ่... (ดู : 763)
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (อ่าน : 136)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (อ่าน : 214)
การชำระภาษี ประจำปี 2560 (อ่าน : 545)
วิธีฟื้นฟูหลังน้ำท่วม (อ่าน : 459)
รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน (อ่าน : 231)
 
ทน.หาดใหญ่ : เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เ...
อบต.ทุ่งขมิ้น : เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าร้านข้าว...
ทต.ปริก : ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทจริตค...
ทต.ปริก : ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ทต.ปริก : ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องการกำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มก... (อ่าน : 206)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ... (อ่าน : 209)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจำเริญ-เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ(ช่วงที่ ... (อ่าน : 162)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านยางทอง หมู่ที่ 5 (อ่าน : 157)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาม่อน(ช่วงที่ 3) บ้านแหลมคูลา หมู่ที... (อ่าน : 146)
 
 
 
 
 
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 61)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 870)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,942)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,396)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,063 : ตอบ 1)
 
 
 
เทศบาลเมืองควนลัง : ตำแหน่งครูมีตำแหน่งว่างไหม (อ่าน 132)
ทม.คอหงส์ : พัฒนาที่ดิน (อ่าน 142)
ทต.ท่าช้าง : การเก็บขยะ (อ่าน 134)
ทม.คอหงส์ : ไฟส่องสว่างดับ ช่วยมาซ่อมแซมด่วน (อ่าน 281 : ตอบ 5)
อบต.พะตง : โครงการดูงาน (อ่าน 255)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation