ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
      การประชุมเสาวนาแนวทางการปฏิรูปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ดู : 181)
 
 
 
 
ด่วน! รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 - 5   อ่าน (172)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เกาะใหญ่ ปี 2558-2562   อ่าน (209)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)   อ่าน (200)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการะเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน (140)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน (138)
 
ทม.คอหงส์ ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 23 ก.ค. และ 25 ก.ค. 57  อ่าน (161)
ทม.คอหงส์ โลกซ้องประสานสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ บุคคลสำคัญของโลก  อ่าน (158)
ทม.คอหงส์ ร่วมกันสรรหา "คนดีศรีสงขลา" ประเภทองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557  อ่าน (159)
อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ  อ่าน (179)
ทต.ท่าช้าง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  อ่าน (201)
 
 
 
 
 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (152)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (148)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมบำรุงถนนผิวทางลาดยาง สายบ้านแหลมยาง - บ้านยูร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (155)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (154)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (307)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช  อ่าน(1490) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1929) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1639) ตอบ(1)
อบต.เกาะใหญ่  อ่าน(2061) ตอบ(0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง  อ่าน(2277) ตอบ(0)
 
 
 
ทต.พะตง  ธาตุแท้(สันดาน)นักการเมือง  อ่าน(147) ตอบ(0)
ทต.พะตง  วิถีทางของ "ดม"  อ่าน(123) ตอบ(2)
อบต.พังยาง  อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  อ่าน(72) ตอบ(0)
อบต.ระโนด  อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  อ่าน(67) ตอบ(0)
ทต.คูหาใต้  อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  อ่าน(43) ตอบ(0)
 
 
 

eXTReMe Tracker

   ระบบเจ้าหน้าที่ 14

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation