ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2557
      ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 (ดู : 180)
 
 
 
 
ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง   อ่าน (119)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557   อ่าน (169)
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น   อ่าน (229)
ด่วน! รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 - 5   อ่าน (214)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เกาะใหญ่ ปี 2558-2562   อ่าน (286)
 
อบต.เกาะใหญ่ ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง  อ่าน (119)
อบต.เทพา รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่าน (123)
อบต.เทพา รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่าน (124)
อบต.เทพา รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 1  อ่าน (117)
ทต.กำแพงเพชร ประชุมผู้ประกอบการ  อ่าน (132)
 
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (164)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (198)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (182)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (172)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมบำรุงถนนผิวทางลาดยาง สายบ้านแหลมยาง - บ้านยูร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (184)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช  อ่าน(1525) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1969) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1683) ตอบ(1)
อบต.เกาะใหญ่  อ่าน(2103) ตอบ(0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง  อ่าน(2320) ตอบ(0)
 
 
 
ทม.คอหงส์  สะพานลอยหน้า รพ มอ กับห้างโลตัส  อ่าน(40) ตอบ(1)
อบต.จะโหนง  การจ่ายเงินค่าครองชีพผู้สูงอายุ ผ่าน ธนาคาร ธกส.  อ่าน(54) ตอบ(0)
ทต.บ่อตรุ  เทิดทูนสถาบัน  อ่าน(55) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  ขอไฟแสงสว่างบนทางสาธารณะ  อ่าน(81) ตอบ(0)
ทต.ลำไพล  สาธารณสุขคนใหม่ มาทำแล้วทำงานอะไรบ้าง  อ่าน(45) ตอบ(0)
 
 
 

eXTReMe Tracker

   ระบบเจ้าหน้าที่ 14

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation