ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
      อบต.เกาะใหญ่ ร่วมกับ อบจ.สงขลา และกรมประมงสงขลา จัดโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ดู : 224)
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557   อ่าน (217)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ"   อ่าน (220)
อบต.เกาะใหญ่ ร่วมกับ อบจ.สงขลา และกรมประมง จัดทำโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ   อ่าน (206)
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 อบต.เกาะใหญ่   อ่าน (380)
ประกาศรับรองและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   อ่าน (389)
 
อบต.ท่าบอน โครงการทัศนศึกษาดูงานเข้าวัดฟังธรรม  อ่าน (14)
อบต.ปากบาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อ่าน (39)
อบต.นาหมอศรี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป  อ่าน (51)
อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน  อ่าน (29)
ทต.ปาดัง ประกาศสอบราคาซื้อ  อ่าน (42)
 
 
 
 
 
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  อ่าน (172)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่  อ่าน (445)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่  อ่าน (335)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (354)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (347)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช  อ่าน(1348) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1771) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1482) ตอบ(1)
อบต.เกาะใหญ่  อ่าน(1912) ตอบ(0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง  อ่าน(2112) ตอบ(0)
 
 
 
อบต.สะพานไม้แก่น  ทดสอบจ้าาา  อ่าน(76) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  น้ำประปาเข้าในซอย..  อ่าน(86) ตอบ(0)
อบต.ระวะ  น้ำไม่ค่อยไหล(แทบจะไม่ไหลเลย)  อ่าน(19) ตอบ(1)
อบต.ท่าโพธิ์  น้ำปะปาไม่ไหล/ไหลช้า/สีขุ่น  อ่าน(181) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  การเสียภาษีโรงเรือน  อ่าน(103) ตอบ(0)
 
 
 

eXTReMe Tracker

   ระบบเจ้าหน้าที่ 12

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation