ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
      การประชุมเสาวนาแนวทางการปฏิรูปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ดู : 189)
 
 
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557   อ่าน (156)
ด่วน! รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 - 5   อ่าน (181)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.เกาะใหญ่ ปี 2558-2562   อ่าน (228)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)   อ่าน (223)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการะเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน (143)
 
ทต.น้ำน้อย ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้  อ่าน (186)
ทต.น้ำน้อย ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ตารางการสอบและสถานที่สอบ  อ่าน (183)
ทม.คอหงส์ ผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่องสร้าง จำนวน 7 โครงการ  อ่าน (160)
ทม.คอหงส์ ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  อ่าน (163)
ทต.ควนเนียง การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2557  อ่าน (154)
 
 
 
 
 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (167)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (160)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมบำรุงถนนผิวทางลาดยาง สายบ้านแหลมยาง - บ้านยูร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (162)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (160)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (342)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช  อ่าน(1494) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1939) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1646) ตอบ(1)
อบต.เกาะใหญ่  อ่าน(2072) ตอบ(0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง  อ่าน(2286) ตอบ(0)
 
 
 
ทต.พะตง  ร้องเรียนไฟเกาะกลาง อ่าน(57) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  ซ.11ปุณณกัณ ข้างคอนโด BENU กำลังจะเกิดปัญหาใหญ่ อ่าน(62) ตอบ(1)
อบต.คลองหรัง  ตอบข้อร้องเรียน ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหรัง อ่าน(62) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  เรื่องน้ำประปาเข้าซอย.... อ่าน(60) ตอบ(0)
ทต.นาทับ  การรับสมัครงาน เรื่่องวุฒิที่จะรับ อ่าน(72) ตอบ(2)
 
 
 

eXTReMe Tracker

   ระบบเจ้าหน้าที่ 14

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation