ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
      อบต.เกาะใหญ่ ร่วมกับ อบจ.สงขลา และกรมประมงสงขลา จัดโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ดู : 248)
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557   อ่าน (233)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ"   อ่าน (239)
อบต.เกาะใหญ่ ร่วมกับ อบจ.สงขลา และกรมประมง จัดทำโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ   อ่าน (229)
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 อบต.เกาะใหญ่   อ่าน (404)
ประกาศรับรองและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   อ่าน (408)
 
อบต.คลองหอยโข่ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักเรือนไทย  อ่าน (108)
ทต.สทิงพระ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประเภท (สื่อการเรียนการสอน)  อ่าน (127)
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชน ครั้งที่๒  อ่าน (123)
อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557  อ่าน (119)
อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทุ่งหมอ  อ่าน (123)
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนดตรวจการจ้าง  อ่าน (103)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  อ่าน (191)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่  อ่าน (459)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่  อ่าน (349)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (363)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช  อ่าน(1354) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1777) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1492) ตอบ(1)
อบต.เกาะใหญ่  อ่าน(1917) ตอบ(0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง  อ่าน(2123) ตอบ(0)
 
 
 
อบต.นาหม่อม  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  อ่าน(55) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  ส้วมเต็ม ติดต่อต่อเทศบาลยังไงครับ  อ่าน(59) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  ช่วงนี้ยุงกลางวันเยอะมาก  อ่าน(56) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  น้ำขยะจากรถขนขยะเทศบาลคอหงส์  อ่าน(67) ตอบ(1)
อบต.นาหม่อม  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  อ่าน(45) ตอบ(0)
 
 
 

eXTReMe Tracker

   ระบบเจ้าหน้าที่ 12

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation