ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2557
      ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 (ดู : 204)
 
 
 
 
ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง   อ่าน (158)
ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง   อ่าน (255)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557   อ่าน (205)
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น   อ่าน (291)
ด่วน! รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 - 5   อ่าน (285)
 
ทม.เขารูปช้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับโทรทัศน์สี ชนิดจอแสดงผลแบบ LED  อ่าน (2)
ทม.ม่วงงาม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่  อ่าน (175)
อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด  อ่าน (153)
ทต.กำแพงเพชร กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557  อ่าน (145)
ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  อ่าน (138)
 
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (183)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อ่าน (214)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (241)
ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ขอรับ/ซื้อเอกสาร วันยื่นซองและวันเปิดซอง  อ่าน (234)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมบำรุงถนนผิวทางลาดยาง สายบ้านแหลมยาง - บ้านยูร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  อ่าน (251)
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช  อ่าน(1535) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1983) ตอบ(0)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕  อ่าน(1698) ตอบ(1)
อบต.เกาะใหญ่  อ่าน(2118) ตอบ(0)
ตรวจสอบป้ายหาเสียง  อ่าน(2334) ตอบ(0)
 
 
 
ทต.พะตง  ขอคูระบายน้ำบ้าง  อ่าน(5) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  สอบถามระยะตอกเสาเข็มค่ะ  อ่าน(39) ตอบ(0)
ทต.ทุ่งลาน  ถังขยะพวกเราชาวทุ่งลานอยู่ไหน  อ่าน(43) ตอบ(0)
ทต.ทุ่งลาน  ค.ส.ช.ช่วยส่งคนมาดูการทํางานของเทศบาลทุ่งลานด้วย  อ่าน(52) ตอบ(0)
ทต.ทุ่งลาน  ช่วยจับนํ้ามันเถื่อนหน่อย  อ่าน(56) ตอบ(1)
 
 
 

eXTReMe Tracker

   ระบบเจ้าหน้าที่ 14

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation